Vitaliteitsprogramma's

Wij bieden diverse vormen van vitaliteitsprogramma's, hieronder vindt u een overzicht:


Individuele leefstijl- en vitaliteitscoaching

Steeds meer medewerkers kampen met leefstijlgerelateerde klachten: gebrek aan energie, stressklachten, (over-)vermoeidheidsklachten & burn- out verschijnselen, slecht slapen, moeite met ontspannen, concentratieverlies, klachten aan het bewegingsapparaat, daling van de productiviteit, overgewicht/obesitas, diabetes, hart- en vaatproblemen, depressiviteit of zitten gewoon niet lekker in hun vel.

Een integraal Leefstijlcoach coacht en adviseert niet alleen op het fysieke vlak - waar de symptomen vaak als eerste zichtbaar worden – maar coacht vooral ook op mentaal, sociaal-emotioneel en zingevingsvlak en op het gebied van pro-activiteit (zelfsturing, eigen regie).

Wij zijn ervan overtuigd dat uw medewerker - om duurzame en diepgaande resultaten te boeken - niet alleen aan de symptomen moet willen werken, maar juist ook aan de dieperliggende oorzaken van de disbalans.

Samen met uw medewerker gaan we op zoek naar alle puzzelstukjes die ervoor zorgen dat hij zich weer vitaal gaat voelen en zelf weer de regie gaat voeren over zijn eigen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.


Vitaliteitscheck in 1 dag

De “Vitaliteitscheck in 1 dag” is een zeer doeltreffende manier om het thema “vitaliteit” op een plezierige manier te introduceren bij grote groepen medewerkers. Deze workshop wordt door veel werkgevers als kick-off ingezet, bij de implementatie van vitaliteitsbeleid in de organisatie.

Tijdens de training Vitaliteitscheck in 1 dag maakt je medewerker zijn eigen totaal-balans op door middel van een integrale vitaliteitscheck. Hij krijgt inzicht in hoe hij ervoor staat, wat er voor nodig is om optimaal vitaal te worden en te blijven en waar hij zelf invloed op heeft. We maken medewerkers bewust van alle aspecten in het leven die de vitaliteit bepalen en laten zien hoe deze elkaar onderling beïnvloeden. Op fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel, zingevingsvlak en op het gebied van zelfsturing/proactiviteit.

Vanuit bewustzijn en inzicht in hoe het ervoor staat, gaat je werknemer deze dag al concreet aan de slag. We reiken concrete handvatten aan en inspireren door middel van een aantal interactieve oefeningen om (vervolg-) stappen te gaan definiëren in de richting van meer vitaliteit, een betere balans en meer energie in “werk & leven”. Jouw medewerker staat vanaf nu zelf aan het roer.

Sleutelwoorden in de workshop zijn: bewustwording, helder zelfinzicht, eigen regie, intrinsieke motivatie, vitaliteitsdoelen stellen en vanuit een concreet Plan van Aanpak aan de slag.

Vooraf vullen de deelnemers individueel de integrale vitaliteitscheck in, zodat we tijdens de workshop direct aan de slag kunnen. Tijdens de workshop werken we in kleine groepen van 10 – 15 deelnemers om de interactie en persoonlijke aandacht te kunnen garanderen.


Vit@al!

Vit@al! is een integraal groepsgewijs vitaliteitsprogramma, waarin we uw medewerkers bewustmaken van alle ingrediënten van een gezonde leefstijl en een optimale totaalbalans. Om zodoende vanuit eigen regie de duurzame inzetbaarheid te gaan vergroten. We begeleiden de deelnemers bij het realiseren van hun individuele doelstellingen. Bijvoorbeeld het bereiken en behouden van een gezond gewicht, het creëren van een betere totaalbalans, effectief leren omgaan met stress en werkdruk en het vergroten van de eigen vitaliteit.

Belangrijk is dat we met dit programma met name werken aan de oorzaken van disbalans en niet alleen aan de gevolgen, zodat duurzame en diepgaande resultaten behaald kunnen worden.

Onze werkwijze is pragmatisch en doelgericht zodat de deelnemers alle verkregen inzichten dezelfde dag nog kunnen gaan toepassen in de praktijk.

Twaalf 2-wekelijkse workshops van 2,5 uur ondersteunen uw medewerkers bij het realiseren van hun persoonlijke doelstelling.


Quickscan “Organisatie in Balans”


De Quickscan “Organisatie in Balans" is een unieke methodiek waarmee je de pijnpunten binnen een team of organisatie in no-time inzichtelijk kunt maken en deze kunt transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen. Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie. Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de kernoorzaken zijn van dit probleem. Hierna krijg je zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken zijn opgelost; Tot slot is het duidelijk wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren.


Inspiratiesessie Vitaliteitsmanagement

Deze training is speciaal ontwikkeld voor directies, HR-managers en -adviseurs, beleidsmakers, managers, organisatieadviseurs, ARBO-medewerkers, interne arbodiensten en ondernemingsraden. Kortom voor iedereen die betrokken is bij de implementatie van vitaliteitsmanagement binnen organisaties. Tijdens de inspiratiesessie vitaliteitsmanagement ga je op drie niveaus aan de slag: de vitale medewerker, vitale teams en de vitale organisatie in zijn geheel. Ook maak je je eigen totaalbalans op vanuit je rol als leidinggevende of medewerker en ga je met een concreet actiepunt naar huis om jouw eigen balans te verbeteren.  Samen met de overige deelnemers werk je samen een interessante casus uit en maak je een concreet Plan van Aanpak voor de implementatie van vitaliteitsmanagement binnen jouw eigen organisatie.