Verzuimtraining

Al vele jaren verzorgen onze trainers op inspirerende wijze trainingen op het gebied van verzuimmanagement en
gesprekstechnieken bij verzuim aan leidinggevenden/management/directie. We zien de trainingen als integraal onderdeel van een adequate verzuimaanpak.

We richten onze trainingen op:
• Verzuimreductie
• Bewustwording eigen rol leidinggevende
• Optimalisering Eigen Regie
• Leidinggevenden leren adequaat hulplijnen inschakelen
• Leidinggevenden leren aan te spreken op gedrag
• Leidinggevenden leren verzuimgedrag te beïnvloeden

De doelstelling is om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te optimaliseren: meer mensen gezond
aan het werk te behoeve van uw organisatie.

Tijdens de training krijgen de leidinggevenden handvaten om zelf met het team aan de slag te gaan en het
thema ‘verzuim’ en ‘duurzame inzetbaarheid’ bespreekbaar te maken.

In de training is aandacht voor de gedragscomponent, het beïnvloedbare deel van het verzuim.
Hierbij spelen de verzuimcultuur, maar ook motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en functioneren een
belangrijke rol.