Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan.
Zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met ongewenste omgangsvormen van collega’s, leidinggevenden of begeleiders. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke zaken om te gaan en om de melder hierin te helpen. Belangrijk is dat de medewerkers de vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de medewerker veilig zijn. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (tenzij er sprake is van wetsovertredingen) en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft. Er zijn gedragscodes ontwikkeld door wetgever en beroepsorganisaties waar de vertrouwenspersonen zich aan houden.