Training Preventiemedewerker

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor medewerkers. Hiervoor moet de werkgever verschillende dingen doen, onder andere een preventiemedewerker aanstellen. Dit is al een verplichting sinds 2005. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskundige medewerkers binnen het bedrijf die u adviseren over de arbeidsomstandigheden. Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak. Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende collega’s. De opleiding Preventiemedewerker heeft als doel kennis en inzicht te verstrekken in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Voor de preventiemedewerker is een opleiding niet verplicht, maar wel aan te raden. De opleiding wordt als open inschrijving gegeven, maar kan ook als incompany worden aangeboden.


Activiteiten
1-daagse opleiding met de volgende onderwerpen:
  • Arbo-wetgeving
  • Rol van de Preventiemedewerker binnen de organisatie
  • Organiseren van preventietaken
  • Werkgevers- en werknemersverplichtingen
  • Aansprakelijkheid
  • Partijen in arboland
  • De preventiemedewerker als adviseur
  • Arbozorgsysteem: de 5 W’s
  • Waar haal ik mijn informatie


INTERVENTIE AANVRAGEN