Training 'Pro-acteren in risicosituaties'

Medewerkers wordt tijdens de training geleerd om methodes te ontwikkelen om afwijkend gedrag te herkennen. Het is een programma om vroegtijdig verdacht/crimineel gedrag te onderkennen, vroegtijdig herkennen van gevaar om de tijd van handelen te vergroten en het terugdringen van risicosituaties.

INTERVENTIE AANVRAGEN