Training '365 dagen financieel fitte medewerkers'

De training ‘365 dagen financieel fitte werknemers’ duurt een dagdeel. De volgende onderwerpen worden besproken: urgentie en inzicht, herkennen en vroegsignalering, gesprekstechnieken (optioneel met trainingsacteur), wet- en regelgeving, procedures en vervolgstappen. De beoogde uitkomst van deze training is lagere arbeidsverzuimcijfers, besparing op (in)directe loonkosten, meer rendement uit arbeid door hogere motivatie en betrokkenheid, solide basiskennis financiële fitheid medewerkers; verbetering kennisniveau van duurzame inzetbaarheid in het algemeen.

INTERVENTIE AANVRAGEN