Optimaliseren verzuimprocessen

Verzuimprocessen inrichten naar eigen ambities en doelstellingen biedt veel kansen op een betere performance. De verzuimbegeleiding kan vaak aangescherpt worden. Tegelijk zijn er kansen om de gezondheid van medewerkers preventief beter aandacht te geven. Een organisatie die zo werkelijk zelf regie neemt op de verzuimprocessen kan veel verbeteringen realiseren. 

We brengen de verzuimprocessen bij een organisatie in kaart, op basis van data en vergelijken de werking met de beste praktijken. Op basis van een gedegen diagnose geven we advies over het optimaliseren van die processen en de mogelijke baten daarvan.