Jobcoaching

Jobcoaches begeleiden mensen die recht hebben op een jobcoachvoorziening. Het doel hiervan is altijd om het werk te behouden. In samenwerking met de werkgever wordt er een concreet plan van aanpak opgesteld van welke vaardigheden er aangeleerd dienen te worden of welke hulpmiddelen er gebruikt kunnen worden om met plezier te blijven werken. Dit kan betekenen dat de jobcoach meeloopt met de werknemer om vaardigheden aan te leren, maar ook gerichte training om bijvoorbeeld de noodzakelijke vaardigheden aan te leren.