Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding is de minst opvallende en de meest informele vorm van ondersteuning in (beginnende) conflictsituaties waarin u niet alleen wilt staan.

De interventies van de gespreksbegeleider dragen er steeds toe bij dat de communicatie wordt bewaakt en soms gedirigeerd zonder dat ‘zwaarte’ of ‘conflict’ wordt gevoeld of op de voorgrond treedt.
In de volgende situaties is de keuze voor een gespreksbegeleider van meerwaarde:


• er is sprake van een potentieel of beginnend conflict en u wilt professionele ondersteuning maar zonder op voorhand teveel formaliteit aan tafel te veroorzaken
• u hebt behoefte aan iemand die u helpt afstand te nemen van het dreigende conflict en met wie u vooraf, tussentijds en achteraf kunt sparren
• u hebt behoefte aan iemand die namens u het woord voert of aan iemand die u op de achtergrond steuntINTERVENTIE AANVRAGEN