Expertise

Bij expertise worden gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn beoordeeld. Daarmee komt er meer duidelijkheid over adequate behandeling en belastbaarheid voor arbeid. Bijvoorbeeld in geval van een onduidelijke diagnose of prognose, bij twijfel over benutbare mogelijkheden of de noodzaak van een behandelinterventie, in geval van stagnatie van herstel en re-integratie.

Bij een arbeidsgeneeskundige diagnostiek worden de volgende vragen beantwoord: Is sprake van arbeidsongeschiktheid als rechtstreeks en medisch objectiveerbaar gevolg van ziekte en wat is de diagnose? Wordt de ziekte adequaat behandeld of is een interventie geïndiceerd? Wat is de belastbaarheid van betrokkene, zijn er benutbare arbeidsmogelijkheden? Wat is de prognose van de belastbaarheid bij normaal herstelverloop en spelen er herstelbelemmerende factoren waardoor vertraging kan ontstaan? Hoe kan recidief van de gezondheidsklachten en terugval in ziekteverzuim worden voorkomen? Mocht er naar aanleiding van het onderzoek nog een aanvullend belastbaarheidsonderzoek nodig zijn, dan zal hier een separate offerte voor worden opgesteld.

INTERVENTIE AANVRAGEN