Bedrijfsscan duurzame inzetbaarheid

Hoe weet een werkgever of de duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers en alle randvoorwaarden binnen het bedrijf goed zijn georganiseerd? Wat gaat goed? Waar liggen de (afbreuk)risico's en eventuele verbeterpunten?

Een goed startpunt om dit te bepalen, is het maken van een risicoprofiel door middel van de Bedrijfsscan. Het risicoprofiel van de personele inzetbaarheid, de vitaliteit en de arbeidsmobiliteit of het loopbaanpotentieel wordt bepaald door:
  • Het vaarwater waar het bedrijf zich in bevindt.
  • De kenmerken van het bedrijf en haar medewerkers (de bemanning).
  • De visie van het bedrijf op werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid (de kapitein).
  • De aanwezigheid van de instrumenten om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te borgen (het schip).
Met het risicoprofiel krijgt de werkgever inzicht in de actuele situatie en praktische adviezen om duurzame inzetbaarheid van de medewerkers verder vorm te geven. De werkgever kan vervolgbeslissingen nemen op verschillende niveaus:
  • Omdat wet- en regelgeving het bedrijf daar toe dwingen
  • Omdat een investering een goede business case voor het bedrijf kan opleveren
  • Omdat het bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen.
Daarnaast kan de uitkomst van de Bedrijfsscan gebruikt worden door dienstverleners en inkomensverzekeraars om het aanbod van hun diensten af te stemmen op de risicofactoren binnen het bedrijf.

Complexe problematiek rondom inzetbaarheid van werkenden word vertaald door middel van de Bedrijfsscan, persoonlijk begeleid door de Arbeidsdeskundig Bedrijfsadviseur, naar praktische oplossingen met aantoonbaar resultaat voor alle belanghebbenden. Duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd en kosten worden bespaard.

De doelgroepen van de Bedrijfsscan:
  • In verkorte vorm is de Bedrijfsscan geschikt voor het klein MKB (1 tot ongeveer 20 medewerkers).
  • In uitgebreidere vorm is de Bedrijfsscan geschikt voor het MKB middenbedrijf tot de onderkant van het grootbedrijf (vanaf ongeveer 20 tot 250 medewerkers).
  • De bedrijfsscan kan voor het MKB vanaf ca. 75 medewerkers en het groot bedrijf nog verder worden uitgebreid met een KoBa-DI analyse (kosten baten analyse duurzame inzetbaarheid, gevalideerd instrument TNO).
Gebruikers van de digitale Bedrijfsscan hebben direct toegang tot de instrumenten (producten/diensten) op het online Ampliado Marktplaats duurzame inzetbaarheid.


INTERVENTIE AANVRAGEN