Bedrijfsmaatschappelijk werk

Elke medewerker kan op het werk of thuis dingen meemaken waar ze (langdurig) ziek van (dreigen te) worden. Met bedrijfsmaatschappelijk werk begeleiden wij de medewerker op weg naar herstel. Een medewerker die goed in zijn vel zit, is immers beter in staat zijn werk te doen. Wij richten ons vooral op het herstel en re-integratie van uw medeweker. Wij zorgen ervoor dat het eerste contact tussen de bedrijfsmaatschappelijk werker en medewerker snel plaatsvindt.


Bij bedrijfsmaatschappelijk werk richten wij ons op:

  • psychosociale hulp
  • begeleiding bij re-integratie, 
  • ziekteverzuim en preventie, 
  • signaleren van (dreigende) problemen op het werk, 
  • begeleiding en advies voor o.a. managers, bedrijfsartsen en hr-professionals, 
  • geven van informatie en advies. 

Waarom Bedrijfsmaatschappelijk werk?

Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt medewerkers die worden belemmerd in hun functioneren op het werk en daardoor langdurig kunnen uitvallen. Om dit te voorkomen, is tijdige, adequate hulp door kundige, ervaren bedrijfsmaatschappelijk werkers noodzakelijk. Bedrijfsmaatschappelijk werk vormt bovendien vaak de proactieve schakel tussen directie, management en medewerker. Maatschappelijk werk dient dan om onder meer begrip en betrokkenheid tussen beide partijen te stimuleren. U kunt kiezen voor een offerte voor een intake of indien de intake al heeft plaatsgevonden een offerte voor het vervolgtraject. 
INTERVENTIE AANVRAGEN