Assessment

Wij bieden zowel selectie- als ontwikkelassessments aan. Een ontwikkel assessment is gericht op het onderzoeken welke competenties een kandidaat in huis heeft. Er wordt breder gekeken dan alleen de functierelevante competenties en er wordt bovendien onderzocht wat de ontwikkelruimte is van de competenties.

Een selectie assessment is gericht op het onderzoeken of een kandidaat daadwerkelijk de competenties, waaraan in een functie moet worden voldaan, in huis heeft. In een selectiegericht assessment krijgt de kandidaat doorgaans, naast een competentiegericht interview en een persoonlijkheidsonderzoek, diverse opdrachten en praktijksimulaties voorgelegd, aangepast aan de vraagstelling van de opdrachtgever. Daarnaast krijgt de kandidaat een gericht capaciteitenonderzoek voorgelegd, waarmee het cognitieve vermogen wordt bepaald. Op basis hiervan kunnen wij gefundeerde conclusies trekken t.a.v. de geschiktheid voor een functie. Ook geven wij aan welke competenties mogelijk te ontwikkelen zijn en hoe.