Triage psychologische belastbaarheid

Hoe krijg je nou inzicht in de psychische belastbaarheid van een medewerker?
Hoe langer iemand verzuimt, hoe moeilijker het wordt om nog herstel en re-integratie te bewerkstelligen.
Veelal zien we dat als er op de verkeerde voet is begonnen (bijvoorbeeld een niet passend re-integratieplan of behandeling),
de schade moeizaam of niet te herstellen is.
Wij adviseren om deze reden een consult zoveel mogelijk binnen 8 weken na uitval van werk in te zetten. Indien medewerker al langer uit is gevallen, dan kan een expertise worden aangevraagd. 
De bedrijfsarts kan het advies dan gebruiken als onderbouwing van de Probleemanalyse en het IZP en daarnaast biedt het voor werkgever en werknemer input om het Plan van Aanpak op te kunnen stellen.

De triage voor een medewerker die korter dan 8 weken verzuimt bestaat uit:
- Anamnesegesprek 60 min
- Kort verslag
- Re-integratie en interventieadvies
- 2 standaard vragenlijsten
- Antwoord op max 1 specifieke vraag

Indien een medewerker al 8-26 weken in verzuim zit, dan bestaat de triage uit 4 standaard vragenlijsten en antwoord op 3 specifieke vragen. Indien een medewerker meer dan 26 weken in verzuim zit bestaat de triage uit 4-6 vragenlijsten op maat en antwoord op 5 specifieke vragen. Bij de laatste triage duurt het anamnesegesprek 90 tot 120 minuten. INTERVENTIE AANVRAGEN